Kategorier
Energi

Energideklaration Göteborg – tydliga svar och åtgärder

Ska du sälja din villa i Göteborg så kommer de eventuella köparna vilja veta mer om bostaden. Dels så handlar det om mer allmänna saker som visar hur allting fungerar – och som visar upp saker som kanske inte flyter på som det egentligen ska. Köparen har undersökningsplikt, men det är också så att du som säljare ska informera om de eventuella problem som finns. 

Samma sak gäller exempelvis utförda renoveringar och genomförda projekt i villan. Ju mer du informerar om – desto bättre är det och desto mindre blir risken för framtida konflikter och tvister. En annan sak som ska finnas med i informationen är en energideklaration i Göteborg. 

Bidrar till ett bättre klimat 

En energideklaration i Göteborg ska utföras av en certifierad firma och en sådan innebär att företaget går igenom villans energi- och energiförluster. Hur mycket energi går åt för att värma upp huset, för att kyla detsamma och hur pass väl fungerar ventilationen? 

Det handlar dels om att köparen ska kunna räkna på kostnaderna, men dels ger en energideklaration också förslag på åtgärder som kan tas för framtiden. Just i den frågan fyller en energideklaration en viktig funktion: som köpare kan man planera för framtida investeringar gällande energi och exempelvis uppvärmning. Allt i syfte att dels sänka sina kostnader och dels också för att bidra till en bättre värld och miljö. 

Energideklaration för fastighetsägare 

En energideklaration ska för övrigt också göras av fastighetsägare och BRF:er och då med samma mål och syfte: man identifierar problem med energiförluster – som nästan alltid finns – och presenterar åtgärder för att minimera dessa. Genom detta kan man spara pengar och samtidigt också ställa om och bidra till en bättre miljö och minska det negativa avtrycket på klimatet. 

En energideklaration är – sett ur alla perspektiv – något som gör skillnad i det långa loppet. Det handlar om ett effektivt verktyg som ger oss den information vi behöver. Hur mycket energi förbrukas – och hur mycket av detta sker i