Kategorier
Rör

Rörinspektion Stockholm – spara pengar genom rätt underhåll 

Oavsett om man är villaägare, fastighetsägare eller BRF i Stockholm så blir underhållet en viktig faktor. Felaktigt, undermåligt underhåll är det dyraste som finns. Minsta miss och minsta slarv kommer att kosta pengar i slutändan. Genom att ligga i framkant så sparar man pengar hela tiden: du åtgärdar problemen innan de vuxit sig större och börjar bli riktigt dyra att åtgärda. Ett exempel på detta handlar om en rörinspektion i Stockholm och vikten av att kontrollera – och åtgärda – stammarna i fastigheten med jämna mellanrum. 

En rörinspektion i Stockholm ger direkta svar om skicket på stammarna. Som villaägare så blir just stammarna ofta en förbisedd del av huset och detta som en logisk följd av att man, helt enkelt, inte ser dem. 

Stammarna drabbas av dagligt slitage 

Det handlar emellertid om ett dagligt slitage som tar ut sin rätt. Du går på toaletten, spolar, tar en dusch, du tvättar händerna, sköljer maten och så vidare – allt detta bidrar till att stammarna slits ut och då detta sker så kan exempelvis sprickor bildas och håligheter kan synas. Här kan man själv räkna ut vad som händer om dessa inte åtgärdas. 

Det viktiga är alltså att först genomföra en rörinspektion i Stockholm för att se över vilka problem och brister som finns – och att man därefter också vidtar de nödvändiga åtgärder som rekommenderas. 

Åtgärder efter en rörinspektion i Stockholm

Vilka är då dessa åtgärder? Primärt så handlar det om tre stycken alternativ som ser ut enligt följande: 

  • Spolning. Om det finns en massa stopp i avlopp och vattenledningar så kan man gå in med hett vatten och högt tryck och spola bort dessa. 
  • Stambyte. Om stammarna inte alls håller någon kvalitet så måste man byta ut dessa. Ett stambyte innebär ett större ingrepp – i synnerhet om det handlar om en större fastighet – där man måste riva ut exempelvis badrumsväggen för att kunna byta rören och ledningarna. Ett nödvändigt, om än omständigt, ont. 
  • Relining. Ett komplement till ett stambyte kan vara en relining. Finns den möjligheten så rekommenderas den också. En relining innebär att man gjuter nya stammar inuti de befintliga. Man sprutar in plast som härdar i de gamla stammarna och har dessa som en mall. Ett bra alternativ som kostar mindre pengar och tar kortare tid än stambytet.