Kategorier
Mätning

Vibrationsmätning är viktig för omgivningarna

När något ska göras på ett område och man behöver spränga är det viktigt att genomföra en vibrationsmätning. Särskilt om det finns byggnader i närheten.

När företaget fick möjlighet att köpa en tomt i utkanten av ett samhälle tog de chansen. Platsen skulle passa perfekt för det nya lägenhetskomplexet som de ville bygga. Ett projekt som skulle ge en hel del intäkter till företaget. Bekymret var bara att det var berggrund på området och det innebar att de behövde spränga.

Inte långt från platsen låg flera bostäder och det kunde ställa till det om det skulle visa sig att sprängningen skapade höga vibrationer. Det viktigaste till att börja med var att göra mätningar för att veta var de stod i den frågan. Andra fick jobba parallellt med själva byggplaneringen medan Anders tog reda på fakta.

Han kontaktade ett företag som drevs av en vän. Denne hade jobbat med flera projekt där sprängning ingick så vännen kunde säkert svara på hur man skulle gå till väga. Efter att ha kontaktat honom fick han veta om ett företag med gott renommé som han bestämde sig för att kontakta.

Vibrationsmätning ger svar

Efter att ha bokat in ett samtal med företaget var det bara att vänta och under tiden skaffade Anders fram all information han kunde frambringa. Han fick besked om att företaget kunde göra en professionell vibrationsmätning om två veckor vilket passade honom perfekt då alla papper skulle vara klara som hade med marken att göra.

Så var det äntligen dags för vibrationsmätning som skulle hjälpa eller stjälpa hela projektet. Han hade en oro i kroppen under hela arbetet som flöt på i bra fart. De sattes upp olika markeringar där mätinstrumenten skulle placeras, och saker och ting skulle dokumenteras in i minsta detalj.

När han äntligen skulle få svaret gick han som på nålar. Nu gällde det. Men Anders hade inte behövt vara nervös. Den vibrationsmätning som gjorts hade visat att det inte var någon fara för de närliggande fastigheterna och att Anders kunde fortsätta sitt projekt som tänkt. Aldrig hade han blivit så glad. Nu skulle en ny fas i hans liv ta sin början.