Kategorier
Bygg

En geoteknisk undersökning kan spara pengar

Det är klokt att göra en geoteknisk undersökning av marken innan du påbörjar ett husbygge så att du slipper obehagliga överraskningar under byggtiden.

Att ta jordprover och undersöka marken innan du börjar bygga kan spara mycket pengar och minska bekymmer. Särskilt om du planerar att bygga i ett område där det inte redan finns bebyggelse. Med en geoteknisk undersökning kan du få svar på hur stabil marken är och om det finns risk för fuktproblem.

Mark som inte är tillräckligt stabil behöver förstärkas och det finns flera lösningar på åtgärder som går att vidta. Detsamma gäller fukt som kan vara osynlig på ytan men som kan skapa problem när huset är klart. Det finns också andra svårigheter som att man stöter på berg som behöver sprängas bort vilket kan försena och komplicera bygget.

Det är lätt att boka en geoteknisk undersökning

I detaljplanelagda områden är den geotekniska undersökningen oftast redan gjord. Är du osäker på markens beskaffenhet är det ändå en bra försäkring att utföra undersökningen. Det kan exempelvis visa sig att marken består av mer matjord än du trott och att du därför behöver investera i en större mängd dränerande material.

Företag som arbetar med geotekniska undersökningar arbetar med både små och stora projekt. Du kontaktar dem genom ett mejl eller telefonsamtal och får alltid en offert. De kommer ut på plats med den utrustning som behövs och arbetar med allt från privata villa- och poolbyggen till stora kommunala projekt som broar och köpcentrum.

Kategorier
Bygg

Rullställning – för säkert arbete

Om du ska måla om en husfasad eller kapa grenar på några träd i din stora trädgård, bör du undvika att klättra på en stege. Hyr istället en rullställning.

Dina svärföräldrar bor i en stor trävilla i utkanten av staden. Villan är i stort behov av renovering och reparation. Som den gode svärson du är, har du lovat att hjälpa din svärfar med arbetet under din första semestervecka. På husets fasad ska gammal färg skrapas bort, och några träribbor måste bytas ut. Taket behöver också ses över, och inte minst måste vindskivorna på huset bytas ut.

Du tänker inte klättra upp och ner på en skranglig stege hela veckan med verktyg och målarpenslar i ena handen. Istället ber du din svärfar hyra en rullställning. Den bör vara så bred att båda två kan stå på den samtidigt.

En rullställning är lätt att förflytta

Att arbeta på en rullställning ger många fördelar. Du kan placera verktyg och material på ställningens arbetsplattform. Du får två fria händer och kan arbeta utan att riskera att tappa balansen eller att tappa några föremål på marken. Om du ska utföra arbete runt ett hus kan du flytta rullställningen i takt med att du blir klar. När du flyttat din rullställning förankrar du den så att den står stabilt.

En rullställning kan användas för flera typer av arbeten. Ibland behöver du nå högt upp för att tukta och klippa träd i trädgården. Då kan du stå på rullställningen och samtidigt hantera en såg eller ett klippverktyg på ett säkert sätt.