Kategorier
Stamspolning

Stamspolning Stockholm – tips och råd 

Har du kontroll över stammarna i ditt hus i Stockholm? För många så blir detta en fråga som man svarar på först när skadan redan är skedd. Dina stammar – avloppsrör och ledningar – som löper på insidan av huskroppen utsätts dagligen för slitage. Förr eller senare kommer du att bli tvungen att vidta åtgärder, men du kan också skjuta detta på framtiden genom en stamspolning i Stockholm. 

En stamspolning i Stockholm är inget större projekt och det kostar heller inte så mycket pengar att anlita en professionell firma på området. Det går till så att man går in med en maskin i ditt hus – i källaren – och använder den för att rengöra alla rör i huset med hjälp av högt tryck och hett vatten. All smuts åker vidare mot huvudledningen på gatan – och dina stammar blir ordentligt rengjorda. 

Stamspolning Stockholm – minimera riskerna 

Detta är något som förlänger livslängden på stammarna – samtidigt som en stamspolning i Stockholm också minimerar risken för läckage och sprickor. Det finns alltid en risk för en vattenskada om stammarna är för slitna och en sådan kostar både pengar och tar tid att åtgärda. 

Underhållet i form av en stamspolning i Stockholm ska inte underskattas. Dessutom är det inte en procedur som årligen behöver utföras. Intervallen för en stamspolning i Stockholm kan – beroende på slitage och stammarnas utformning – ligga mellan 3-6 år. 

Planera för ett framtida ingrepp 

Det handlar om en sund investering som dessutom är värdehöjande. Förr eller senare så kommer du som villaägare att behöva vidta åtgärder – ett stambyte eller en relining – för dina stammar. En stamspolning ger dig emellertid ett uppskov och en möjlighet att bygga en buffert för detta. Inkluderar du även en rörinspektion i samband med din stamspolning i Stockholm så får du också en bra möjlighet att rent tidsmässigt se när det större ingreppet bör ske. Du ligger i framkant.