Kategorier
Tak

Stockholm kommer ha ännu större behov av god taksäkerhet framöver

Taksäkerhet är ett område som kommer bli ännu viktigare i framtiden i Stockholm i takt med att behovet av takarbeten ökar som följd av klimatförändringarna.

Väder och vind har påverkan på alla typer av byggnationer. I takt med att klimatförändringarna påverkar väderleken på vår planet kommer sannolikt vädrets påverkan på fastigheter av olika slag att bli större. Denna spaning kan vara giltig ur ett lokalt perspektiv liksom ur ett globalt.

I Stockholm är det till exempel vanligt att snö och isbildning under vinterhalvåret orsakar skador på tak. Flera klimatexperter menar att längre och kallare vintrar kan bli en konsekvens av klimatförändringarna. I detta scenario skulle behovet av snöröjning av tak samt underhåll och lagning av tak bli större. Klimatförändringarna kan alltså leda till att fler arbeten på hög höjd behöver utföras i Sverige.

Taksäkerhet – en arbetsmiljöfråga för fastighetsägare i Stockholm

Det finns alltså all anledning att titta på åtgärder för att förbättra taksäkerheten i Stockholm. Ju fler åtgärder som behöver utföras uppe på stadens tak, desto större blir antalet potentiella arbetsplatsolyckor. Varje år utförs redan nu ett stort antal arbeten på taken i Stockholm. Äldre byggnader i innerstaden behöver regelbunden inspektion. Det har dessutom blivit vanligare med takterrasser och gröna tak i Stockholmsområdet, vilket kräver en särskild säkerhetshantering.

Som fastighetsägare kan man göra en hel del för att säkerställa god taksäkerhet på fastigheten. Denna arbetsmiljöfråga är viktig oavsett om man utför takarbeten själv eller hyr in extern personal. Det kan vara klokt att rådfråga en expert om hur man kan förbättra taksäkerheten på sin fastighet. Det finns ett flertal aktörer i Stockholm som arbetar med taksäkerhet på detta sätt.