Kategorier
Utbildning

Fallskyddsutbildningar minskar risken för skador och dödsfall på arbetsplatser

Fallolyckor och andra arbetsplatsolyckor kan förebyggas. Därför bör de som arbetar på platser med risk för fall regelbundet genomgå fallskyddsutbildningar.

Fallskyddsutbildningar riktar sig till företag och anställda som behöver jobba med att förebygga arbetsplatsolyckor såsom fall från hög höjd. En säker arbetsmiljö är en rättighet och på vissa typer av arbetsplatser behövs ett aktivt arbete med att förebygga olyckor. Fallskyddsutbildningar är främst till för företag inom exempelvis bygg- och rivningsbranschen, vissa serviceyrken samt för städföretag.

Fall är en av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall på arbetet varför arbetet med att förebygga fall är mycket viktigt. Förutom att varje fall som kan undvikas minskar det mänskliga lidandet, så sparar det även pengar för arbetsgivaren när medarbetare inte skadas på arbetet. En fallskyddsutbildning innefattar vanligen en teoretisk och en praktisk del. Bäst är om utbildningen är anpassad efter den aktuella arbetsplatsen.

Fallskyddsutbildningar bör förnyas efter två år

Även fall som inte sker från hög höjd kan orsaka skador. Ett fall kan till exempel inträffa vid nivåskillnad, på grund av halka eller snubbling. En fallskyddsutbildning behöver därför anpassas till det specifika företaget, men kanske också efter den just nu aktuella arbetsplatsen eller årstiden. Den teoretiska delen av utbildningen kan hållas digitalt eller på plats. Den praktiska delen kan även den hållas på arbetsplatsen.

Vid arbeten på hög höjd är det viktigt med skyddsutrustning. Den som använder sig av särskild utrustning behöver ha kunskap om hur den används på rätt sätt, så att den verkligen skyddar. Inom vissa områden är det dessutom ett krav att de som utför arbetet ska ha genomgått fallskyddsutbildningar. Branschorganisationen Nordic Safety Association kräver i vissa fall ett utbildningsbevis för vissa arbetsuppgifter. Detta är vanligen giltigt i två år och behöver sedan förnyas med en ny utbildning och ett godkänt test.