Kategorier
Annat

Ansvarsfull asbestsanering Uppsala

Om man upptäcker att det finns asbest i en fastighet eller om där är paneler eller tak av eternit så måste man anlita någon med utbildning och rätt resurser för att göra asbestsanering i Uppsala

Asbesten var ett så uppskattat material under många år eftersom det har flera goda egenskaper. Det isolerar och det är brandskyddande, så det kunde användas till mycket. Man kan hitta asbest i isoleringar, rörsystem och ventilation. Framförallt användes det för att tillverka eternit och det var bra till huspaneler och tak.

När man upptäckte att asbest var farligt slutade man naturligtvis att använda det, men det finns fortfarande många byggnader där det finns kvar. Ska man bygga om eller renovera en äldre byggnad så är det därför klokt att ta ett asbestprov. Provet ska tas innan man börjar bryta upp väggar, golv eller rörsystem.

De som utför asbestsanering har rätt skyddsutrustning och skyddar närmiljön

I asbesten finns det små fibrer som lätt far iväg och de kan komma in i luftvägar och lungor. De skador som uppstår blir livslånga och orsakar mycket onödigt lidande, så man får inte komma i direktkontakt med dem.

Fibrerna är inte farliga så länge materialet är helt och sitter på plats. Det är när man börjar bryta eller såga upp det som fibrerna sprids. Därför måste man isolera det område där man arbetar med asbestsanering. De som utför arbetet måste också ha fullgod skyddsutrustning och vara utbildade i hur det ska hanteras. Den asbest eller den eternit som man tar bort måste också skickas till deponi. Läs mer om asbestsanering på denna sida: asbestsaneringuppsala.se