Kategorier
Renovering

Detta bör man tänka på vid en fasadrenovering i Göteborg

En fasadrenovering är ett stort projekt och det kan vara svårt att veta var man ska börja. Här kommer några tips och råd till er fastighetsägare i Göteborg.

En putsad fasad behöver renoveras ungefär vart fyrtionde år. Därför är det inte så konstigt om man inte vet i vilken ände man ska börja när det är dags. En bra början kan vara att fundera över om man även ska se över fönster och kanske även taket. Det går nämligen att spara pengar om man gör allt på en gång.

Har man funderingar på att tilläggsisolera fasaden är det ett bra tillfälle att göra detta i samband med fasadrenoveringen. Då sparar man ytterligare pengar. Det bästa är att ta hjälp av en firma som är experter på fasadrenovering och som erbjuder totalentreprenad. 

Då gör de först en grundlig besiktning av fasaden för att lokalisera eventuella sprickor och ta reda på om det också finns några fuktskador som behöver åtgärdas. När man renoverar en putsad fasad knackar man ner den gamla putsen och lägger sedan på ny. Därefter målas fasaden i en trevlig färg. 

En fasadrenovering höjer fastighetens värde

En fasadrenovering ska alltid anpassas efter vilken fasadtyp det är. Det är därför det är så viktigt att fasaden först besiktigas. Det är inte ovanligt att tidigare renoveringar har utförts på fel sätt med fel material och färgtyp. Eller att man har plockat bort tidstypiska detaljer och utsmyckningar. Det kan vara bra att känna till att det lönar sig att återställa en fasad som har renoverats felaktigt eftersom detta höjer värdet på fastigheten. 

En fasad som har renoverats med fel material har ofta kortare livslängd. Men felaktiga material kan också leda till fuktskador och andra problem. Därför måste man vara noga i valet av byggfirma. Det företag i Göteborg som man väljer att anlita ska vara certifierat och även kunnigt i byggnadsvård. 

Viktigt är också att företaget har ordentliga försäkringar och kan lämna referenser från tidigare uppdragsgivare. Ett seriöst företag dokumenterar också renoveringen och protokollför vilka material som används. Dokumentationen kan ses lite som en extra försäkring. Mer information och tips kan du hitta på: fasadrenoveringgöteborg.se