Kategorier
Trädfällning

Hjälp med trädfällning på Värmdö

Har du ett träd på din tomt som du måste ta bort? Trädfällning nära hus måste ske säkert. Ta hjälp av en firma på Värmdö som är experter på sektionsfällning.

Träd är vackra men ibland måste man tyvärr ta bort dem. Vanliga orsaker till att man måste fälla träd är att de har vuxit sig alltför stora och skuggar för mycket. Ibland kan de även stå för nära fasaden och rötter och grenar kan då skada huset. Även sjuka och gamla träd som är försvagade måste man ta bort. Detta eftersom de kan utgöra en fara då de lätt kan knäckas eller tappa grenar.

Att själv fälla stora träd på den egna tomten är riskabelt. Istället ska man anlita en firma som är specialiserade på trädfällning i trånga miljöer. Då sågar de ner trädet bit för bit och lyfter ner de olika delarna med en griparm. Tekniken kallas sektionsfällning eller säker trädfällning.

Så mycket kostar trädfällning på Värmdö

Hur mycket trädfällning på Värmdö kostar beror på tidsåtgången och om man även vill ha hjälp med andra tjänster som stubbfräsning och att transportera bort det avverkade materialet. Det kan löna sig att ta in offerter från olika firmor och jämföra priser. Som privatperson kan man även använda sig av rot-avdraget.

Det tar lång tid för ett träd att växa sig riktigt stort och därför ska man tänka sig för mer än en gång innan man sågar ner ett träd. Likaså kan det vara bra att känna till att när det gäller träd som är boplats för fridlysta insekter och fladdermöss, krävs det tillstånd för att få fälla.