Kategorier
VVS

I Stockholm kan man förebygga stopp i avloppet med stamspolning

I Stockholm går det att slippa dålig lukt och stopp i avloppet genom regelbunden stamspolning. På köpet får man dessutom rörstammar som håller mycket längre samtidigt som husets värde ökar.

Vatten som rinner ner långsamt från diskhon eller badkaret och dålig lukt från avloppsrören är tecken på att rörstammarna inte mår bra. Med tiden fastnar smuts, fett och hudavlagringar i rören och klumpar ihop sig och gör att vattnet inte kan rinna ner som det ska. Detta sliter på rören och gör att de åldras i förtid. Men rören kan också gå sönder av den ökade belastningen och börja läcka. Ibland upptäcker man inte att rören är sönder förrän man tydligt kan se fukt- och mögelskador i exempelvis taket eller väggen. Då blir reparationskostnaderna också betydligt större.

Det går oftast att helt undvika stopp i avloppet och trasiga rör genom regelbunden stamspolning. Hur ofta man bör stamspola ledningarna beror på hur gamla de är, men den generella uppfattningen är att det helst ska göras mellan vart tredje och vart femte år.

Så går en stamspolning till

Vid en stamspolning rengörs rörstammarna invändigt med hett vatten som sprutas in under ett noga uträknat tryck, baserat på husets och rörledningarnas storlek. Det är ett väldigt skonsamt och miljövänligt sätt att avhjälpa avloppsstopp på. Med förebyggande och regelbunden stamspolning slipper man helt problem med avloppet samtidigt som man även får rörstammar som håller mycket längre. Det i sin tur gör att fastighetens värde ökar och därför ska man spara all dokumentation över stamspolningen. Läs mer om stamspolning på denna sida: https://www.stamspolningstockholm.se/