Kategorier
Golv

Industrigolv – ytor som slits

Ett industrigolv ska vara slitstarkt och hålla under lång tid, men också vara snyggt och lättskött. Anlita ett företag som specialiserat sig på sådana golv.

Du är anställd i en koncern som driver flera skolor på ett antal platser. Du ansvarar för koncernens lokaler. Golven på skolorna är av skiftande kvalitet och genom åren har de utsatts för en omild behandling. Golven i undervisningslokalerna är någorlunda bra, men på flera skolor finns även storkök och gymnastiksalar. Och dessutom finns garage med hårt åtgångna golv.

Du föreslår ledningen för skolkoncernen att ni ska lägga industrigolv i några av era utrymmen, men några rektorer protesterar. Inte kan man lägga industrigolv i en skola, menar de. Vi bedriver ju undervisning och inte industriell tillverkning. Men så lätt ger du dig inte.

Industrigolv – ändamålsenliga golv

Du kontaktar ett företag som specialiserat sig på att lägga industrigolv. Du börjar med att ta in offert på golv för era storkök. Ett sådant golv kan ha en kvalitet som motsvarar den som finns inom livsmedelsindustrin. Golven bör inte ha några skarvar där smuts och bakterier kan samlas. De ska dessutom vara lätta att rengöra. Och eftersom frätande kemikalier ibland används för rengöring ska golven ha hög resistens mot basiska ämnen.

Om brand skulle uppstå i någon av era skolor uppstår risk för både människor och materiella värden. I skolkorridorer rör sig ofta personer som inte är försiktiga med eld. Du vill därför ha flamsäkra golv i korridorer. Då minskar du risken för att eld och rök uppstår och sprider sig.

Lär dig mer om industrigolv, läs på denna sida: https://www.industrigolv.net/