Kategorier
Bygg

En geoteknisk undersökning kan spara pengar

Det är klokt att göra en geoteknisk undersökning av marken innan du påbörjar ett husbygge så att du slipper obehagliga överraskningar under byggtiden.

Att ta jordprover och undersöka marken innan du börjar bygga kan spara mycket pengar och minska bekymmer. Särskilt om du planerar att bygga i ett område där det inte redan finns bebyggelse. Med en geoteknisk undersökning kan du få svar på hur stabil marken är och om det finns risk för fuktproblem.

Mark som inte är tillräckligt stabil behöver förstärkas och det finns flera lösningar på åtgärder som går att vidta. Detsamma gäller fukt som kan vara osynlig på ytan men som kan skapa problem när huset är klart. Det finns också andra svårigheter som att man stöter på berg som behöver sprängas bort vilket kan försena och komplicera bygget.

Det är lätt att boka en geoteknisk undersökning

I detaljplanelagda områden är den geotekniska undersökningen oftast redan gjord. Är du osäker på markens beskaffenhet är det ändå en bra försäkring att utföra undersökningen. Det kan exempelvis visa sig att marken består av mer matjord än du trott och att du därför behöver investera i en större mängd dränerande material.

Företag som arbetar med geotekniska undersökningar arbetar med både små och stora projekt. Du kontaktar dem genom ett mejl eller telefonsamtal och får alltid en offert. De kommer ut på plats med den utrustning som behövs och arbetar med allt från privata villa- och poolbyggen till stora kommunala projekt som broar och köpcentrum.