Kategorier
Maskiner

Dränering och skydd mot fuktskador i Stockholm

Dränering i Stockholm är den åtgärd som drastiskt minskar risken för skador på din fastighet. Det är en åtgärd som ger resultat i både inneklimat och plånboken.

Marken vi bygger på innehåller alltid en viss halt vatten. Hur mycket varierar stort från ställe till ställe. Även på en och samma tomt kan förhållanden skilja sig rejält åt. För att inte fukt ska påverka materialet i byggnader behöver man alltid vidta åtgärder – allt beroende på förhållandena.

Husgrunder skiljer sig åt även de och i sanningens namn var man kanske inte alltid väldigt noga med att fuktskydda när många av våra byggnader uppfördes för ett antal år sedan. Med andra ord kan många fastigheter vila på fuktskadad grund. Det går förstås att åtgärda i efterhand, på olika sätt.

Moderna och effektiva metoder för dränering

Hur fungerar det med dränering? Dränering är A och O när man vill ha ett bra inomhusklimat i en bostad eller annan byggnad – och vem vill inte det? Först behöver förstås problemet identifieras. Doftar det “källare”? Ger instrument för fuktmätning utslag? Dags att ta kontakt med en kunnig och kompetent firma och få en diagnos.

Vilken metod passar att använda vid din fastighet? Svaret beror på arten av problem, vilka material som finns och hur systemet ser ut sedan tidigare. Det kan behövas en kombination av åtgärder för att säkra huset. En kontakt med yrkespersoner som genomför en noggrann undersökning ger en bra grund för en offert och för ny dränering.